Restauracja Domek Kata w Kołobrzegu
Restauracja Domek Kata w Kołobrzegu
Restauracja Domek Kata w Kołobrzegu

O restauracji

Domek Kata - restauracja w KołobrzeguPrzypuszcza się, że pochodzi z XVII w.
W XVIII w. mógł należeć do kupieckich rodzin Ramlerów, a później do Goelbergów - właścicieli dużego domu na Rynku nr 236 (obecnie Starostwo Powiatowe). Po wyprzedaży majątku przez Goeblerga w latach 1817-1819 i wyprowadzeniu się do Szczecina (w związku z ujawnieniem romansu jego żony z pruskim oficerem) budynek ten był własnością różnych rzemieślników.

W czasie drugiej wojny światowej zniszczony. Zachowały się tylko mury bez szczytów. W roku 1958 odbudowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 19 czerwca 1953 r, został wpisany do rejestru zabytków woj. koszalińskiego pod poz. 7 jako pierwszy z kołobrzeskich zabytków. Fakt ten miał związek z popularyzacją tego obiektu przez niektórych działaczy turystycznych jako „katowni i siedziby sądu ostrego tzw... Scharfrichterei (Bodelei) .

Na podstawie opracowań dr Hieronima Kroczyńskiego.
Pod Winogronami
Zapraszamy także do restauracji "Pod Winogronami" w Kołobrzegu:
FREGATA Kołobrzeg - Sala Bankietowa i Kawiarnia.